Какво мениджърите на ниво CEO да развиват като умения

Като CEO трябва да сте добре запознати със съответния пазар. Под това нямаме предвид само отлично разбиране за мястото на вашия продукт/услуга на пазара и с какво той/тя се отличава от конкурентните. Трябва да имате задълбочено разбиране също и за вашия идеален потребител. Как изглежда вашият идеален клиент, къде може да бъде намерен, какви са неговите нужди и какви медии използва, за да търси вашия продукт? Препоръчително е да създадете профил на клиент, за да придобиете по-задълбочено разбиране за желания потребител.

Освен познаване на пазара и клиентите, ето какво още следва да притежават и развиват мениджърите на ниво CEO като умения.