AI и бизнес лидерство – промени, притеснения, тенденции

Възходът на изкуствения интелект (AI) и машинното обучение коренно промени нашето работно място. Все повече AI се използва за автоматизиране на рутинни задачи, оптимизиране на ресурси и процеси, взаимодействие с клиенти и персонал. Тази нова технология не само променя начина, по който работим, но и изисква от нас да направим равносметка като бизнес лидери.

AI е добър в изпълнението на определени задачи, които са повтарящи се и рутинни, както и на задачи, които изискват интегриране и обработка на огромни количества данни. За да останат бизнес лидерите релевантни, е добре да се запитат: Как можем да използваме AI, за да трансформираме нашите организации правилно, и каква роля играят лидерите в насочването на въздействието на AI?