Как да подобрите процеса по наемане на персонал

За да излезете победител в битката за таланти, подобрете процеса по наемане на персонал. Ето няколко начина как да го направите.

Точна длъжностна характеристика

Длъжностната характеристика е първото взаимодействие, което потенциалният служител има с вашата компания. Длъжностните ви характеристики трябва да отразяват точно вашата марка. Също така длъжностната характеристика трябва точно да описва ролята, за която наемате. Бъдете конкретни относно отговорностите и изискванията. Използвайте специфичен за марката език, за да дадете на кандидата представа за културата на вашата компания. Обяснете какво изисквате и какво можете да предложите в замяна. Добре написаната длъжностна характеристика ще ви помогне да отсеете кандидатите, оставяйки ви по-фокусирана група автобиографии за преглед.

График

Нещата се развиват бързо в един стартъп например. Разработете реалистична стратегия за наемане за следващите 6-12 месеца. Като част от стратегията разработете график. Трябва да включите времето, необходимо за наемане на служители, в графика за наемане. То може да отнеме от 3 до 4 месеца, в зависимост от уменията и сложността на ролята. Дайте начална дата на кампанията за наемане. Задайте максимален брой кандидати за преглед. Планирайте интервюта въз основа на средното време, необходимо за интервюиране на кандидатите. Отделете време за преговори и т.н. Задайте крайна дата.

Прозрачен процес

Едно от най-честите оплаквания, които кандидатите имат относно процеса на наемане, е, че той не е достатъчно прозрачен. Това увеличава стреса на кандидата и създава недоверие. Освен това има негативно въздействие върху опита на кандидата. Предложете на кандидатите прозрачен процес на наемане, като давате честна и градивна обратна връзка. Давайте времева рамка и линия на вашите кандидати. Не обърквайте кандидата – бъдете конкретни с отговори „да“ или „не“.

Набор от таланти (talent pipeline)

Става въпрос за база с потенциални кандидати, които са квалифицирани и подготвени да заемат съответните ключови роли в организацията веднага щом те се освободят. Може да сте попаднали на таланти, които преди това са кандидатствали във вашата компания. Може би те не са били подходящи по това време поради различни причини. Вместо да изхвърляте техните автобиографии, използвайте тази информация, за да създадете набор от таланти. Това ще намали времето ви за наемане и качеството на кандидатите ще бъде по-високо. И което е по-важно, предвид предишния им интерес към вашата компания, те ще се интересуват от това, което имате да им кажете.