Методът в човешките ресурси, който ни казва много за хората

People analytics използва данни с цел разбиране на хората. Прилага се от няколко успешни компании, сред които Amazon и Google, за да открият какво кара служителите им да работят, съответно как тези служители могат да бъдат мотивирани да се представят по най-добрия начин. Този вид данни ни помагат да взимаме решения относно практики за наемане, планове за развитие, дори относно модели на възнаграждение.

Факт е, че съвременните методи за анализ на данни се превърнаха в съществена част от ангажираността на служителите. И това не е само защото е полезно за компаниите да разбират по-добре нуждите и мотивацията на своите служители. Стратегиите за анализ са станали полезни и за самите служители: дават им представа за това как работят; колко време прекарват на работа; къде са силните им страни, за да могат да използват тези силни страни и да се възползват максимално от работния си ден.

От разбирането на това кога и къде да инвестираме в обучения за служители, до изясняването на това кои служители са готови за повишения – тук безспорно има широко поле за развитие и действие. People analytics – метод, стъпващ върху данни и фокусиран върху целта, изучава всички процеси, функции, предизвикателства и възможности на работа, за да се постигне устойчив бизнес успех. И не става въпрос само за това да помогнем на компаниите да извлекат повече от своите служители, но и да помогнем на самите служители да извлекат най-доброто от себе си.