Talent Insights - инструментът, който помага на организациите да подобрят ангажираността и представянето на целия екип

Talent Insights помага на организациите да подобрят ангажираността и представянето, като предоставя на екипите прозрения, предназначени да стимулират самосъзнанието, комуникацията и сътрудничеството. Talent Insights използва оценката на личността Employee Personality Profile, за да предостави на мениджърите на екипа и членовете на екипа представа за тяхната работа, комуникация и стилове на взаимодействие.

Какви са стъпките?

Всеки член на екипа попълва свой Employee Personality Profile. След като всички членове на екипа са попълнили този тест, се генерира обобщението за целия екип.

Каква информация дава този инструмент?
1. На ниво Член на екипа, Talent Insights дава информация за тенденции, предпочитания на човека, силни страни и области за развитие, и генерира идеи за развитие.  Вижте по-долу как изглежда информацията в индивидуалния доклад на всеки член на екипа:
2. На ниво Мениджър на екипа, Talent Insights дава сравнителна информация за това какви са предпочитанията за работа на всеки колега в екипа, като чрез конкретните резултати за целия екип генерира заключения как би било най-ефективно за мениджъра на този екип да подхожда в различни ситуации с целия екип. Вижте по-долу как изглежда обобщението къде се намира всеки от екипа по конкретни компетентности: