Митове и истини за коучинга

Коучингът не е менторство. Не е и консултация. Коучингът може да бъде истински трансформатор, стига да бъде прилаган с разбиране и съответните умения.

Водещи при коучинга са две неща – възможностите и представянето. Целта на коучинга в бизнес среда е да даде възможност на хората да намерят решения на предизвикателствата, пред които са изправени. По този начин ще се подобри и тяхното представяне. Коучингът е инструмент за изграждане на устойчивост и за извличане на най-доброто от хората, независимо от индустрията, етапа им от кариерата и нивото им в йерархията. В резултат те работят по-уверено, по-продуктивно, взимат по-добри решения и в крайна сметка се представят по-добре.

Активно слушане

Коучингът е както слушане, така и говорене – трябва да присъствате тук и сега. Слушането трябва да надхвърля обикновеното слушане, това е активна, а не пасивна практика. Коучът трябва да слуша внимателно, като отделя цялото си внимание на обучавания. Прегръщането на тишината по време на коучинг често е моментът, когато истинският проблем излиза на повърхността. Едно от най-важните умения на коуча е да разпознава езика на тялото и „мислещото лице“ на своя обучаван и да знае кога да продължи разговора и кога да го постави на пауза.

Неудобни истини

Химията между обучаващ и обучаван е от решаващо значение – трябва да има синхрон. За да може служителят да разкрие и изрече това, което таи в себе си, трябва да има доверие на своя коуч. Важно е да се изгради разбирателство, но ефективният коуч не трябва да прави нещата лесни – не това е функцията му. Повечето хора са свикнали да бъдат насочвани на работното място, като им се казва какво да правят, и коучингът трябва да промени тази динамика. Понякога може да е истинско предизвикателство и дори некомфортно да си обучаван от коуч. Ролята на коуча е да задава въпроси, които ще достигнат до ядрото на проблема. Това може да е нещо, което обучаваният не е признал още напълно дори пред себе си. Като оспорва статуквото, коучът предоставя рамка, за да видим ситуацията през различна призма, да придобием нова перспектива. След това можем да започнем да намираме своя собствен път. Така изграждаме устойчивост.

Двустранен процес

Ефективната коучинг стратегия развива тези, които обучават, и тези, които са обучавани. Обучаваният не просто „получава“ коучинг. Той играе активна роля в процеса и трябва да бъде изцяло отдаден. Споделен опит или практически съвет могат да бъдат изключително ценни, но в крайна сметка отговорността трябва да се носи от обучавания. Когато властта е прехвърлена към обучавания, той се научава да взима свои собствени решения, да стане отговорен за решаването на собствените си предизвикателства. Коучингът е инструмент за структуриране на разговори – помага на обучавания да разбере целите си, да повиши осведомеността си по по-широки проблеми, да генерира отговорност, да фокусира вниманието си върху намирането на решения и да действа за това.

Ефективното прилагане на коучинг овластява лидерите, служителите и стимулира представянето. Чрез подходяща стратегия можете да правите по-добър бизнес и наистина да отключите пълния потенциал на хората. Запознайте се още сега с опциите за кариерен коучинг, които предлагаме.