Обратно в офиса 2 години по-късно – как да бъде лесно

 

Microsoft и Meta наскоро обявиха, че се връщат в офиса. След година на „ще се върнем, няма да се върнем“ Apple, Google и Twitter също финализираха датите за връщане в офиса.

Не знаем как във вашата компания стоят нещата, но вярваме, че с тази статия ще ви бъдем полезни. Отбелязваме набързо няколко основни акцента по темата.

Връщането в офиса се случва. Препоръчително е да дадете на служителите си начален срок/период, който започва скоро, за да ги насърчите да се върнат, и финален срок/период, когато трябва да се върнат за постоянно. Финалният е обикновено от три до шест месеца, тъй като може да се окаже трудно за някои служители да се преместят бързо, ако са били например напълно отдалечени в продължение на две години. Едни ще се върнат лесно, но други може да са променили начина и мястото си на живот драстично и да са им нужни повече време и усилия.

Бъдете гъвкави. Отново.

В последните две години видяхме, че гъвкавостта е от ключово значение, както и правото на избор. Служителите казват, че ценят тези неща на работното място. И че дори биха си тръгнали, ако не ги получат. Можете да въведете хибриден модел, например три на два дни в седмицата.

Някои компании залагат на модел, основан на избор, който дава възможност на служителите да определят кога и къде са най-продуктивни. В рамките на този модел може да се наложи служителите да прекарват в офиса два или три дни в седмицата или да разполагат с възможност за пълен избор да решават кога, как и къде да работят в офиса.

Хибридният модел, основан на график, включва разпределение в дните на седмична, месечна или тримесечна база, при което присъствията на ръководството и служителите планирано се припокриват, за да се координира пълноценно време заедно. Това позволява на екипите да насърчават връзки с новите членове и да изграждат и възстановяват мрежи и позиции, както и целите, свързани с работата.

В модела, основан на цел, организациите разглеждат длъжностните функции, ролята и работните процеси и дейности, за да дадат приоритет на онези личности, които са най-подходящи за работа изцяло или предимно отдалечено, два до три дни в офиса или съответно предимно в офиса. Това включва преосмисляне на решенията за планиране на работното пространство, за да се съсредоточи компанията върху създаването на синергия между различните типове личности и цели. 

Оптимизирайте пространствата.

Според различни изследвания хората в компании с най-високо представяне ценят физическото работно място и очакват с нетърпение да възобновят присъствената работа. След пандемията някои компании осъзнават необходимостта от повече пространства за сътрудничество за служителите. Тези компании намаляват стандартните работни места в полза на увеличаване на зоните за сътрудничество, за да насърчат повече връзки и да стимулират иновациите.

Пътуването обратно към работното място ще изисква от компаниите стратегически да преосмислят как офисът може да посрещне новите очаквания на служителите и начини на работа. Има много нови възможности за използване на физическото работно пространство, за да се подчертаят и обслужват повече цели, отколкото преди пандемията. Необходимостта от подкрепа, повече обучения, менторство, ангажираност и сътрудничество в екип предефинира работното място, целта му и това от колко пространство се нуждаят компаниите, когато се върнат в офиса.

Тъй като хибридните места създадоха по-голяма нужда както от специално предназначение, така и от гъвкави многоцелеви типове пространства, нормите се промениха , а това стимулира нови изживявания, ориентирани към целта. Същевременно сме изправени пред необходимостта от надграждане и трансформация на пространствата.