Започнете оттук, ако искате да задържите най-добрите си служители жени

Вместо да бъдат настроени за успех и да се движат нагоре по корпоративната стълбица, често се случва така, че жените не напредват професионално толкова бързо, колкото колегите си мъже. Според скорошно проучване срещу 100 мъже, повишени в мениджър, стоят 86 жени, предпочетени за мениджърска позиция.

Какво можете да направите като лидер и работодател, за да промените статистиката? Ето няколко стъпки, които да предприемете, ако искате да задържите най-добрите си служители жени.

Инвестирайте в техния успех. Ключът към оптимизирането и задържането на таланти изисква да предоставите възможности за професионален растеж. Това не само помага на служителите да станат по-способни и продуктивни в настоящата си работа, но и успешно да преминат към следващата стъпка в кариерата си. Бъдете наясно с индивидуалните характеристики на всяка от вашите служителки и обмисляйте заедно начини за повишаване на уменията им чрез обучения, семинари, ресурси. Бъдете отворени за обратна връзка.

Предложете хибриден модел на работа като опция. Вместо да изисквате само присъствена или само дистанционна работа, осигурете хибриден модел и график. По този начин вашите служители могат да се възползват от личната връзка и сътрудничеството, като същевременно имат гъвкавостта да остават вкъщи от време на време. Това е особено важно и полезно за служителите жени, за да бъдат облекчени натискът и логистиката, свързани с грижите за децата.

Помогнете на екипите да определят граници. Екипите, които си сътрудничат в различни часови зони, получават мейли, съобщения и обаждания, идващи по всяко време на денонощието. Без лидери, които помагат на екипите да създават, спазват и моделират определени граници, хората изпитват постоянен натиск да останат свързани дори извън работно време. Насърчаването на структурирани времеви рамки за срещи и работа е част от пътя към усещането за подкрепа и към продуктивността.

Направете видима работата, която вашите служители жени вършат. За да признаете това, което правят служителите ви жени, и да им помогнете да се почувстват оценени, споделете с компанията за усилията, които полагат. Подчертайте и покажете действията им. Освен това ги насърчавайте да говорят за това, което правят, и как то се отразява положително на компанията. Организирайте вътрешни срещи, за да накарате служителите да бъдат в челните редици на тези инициативи.

Покажете своята признателност чрез тяхното заплащане. Мъжете и жените на едно и също работно място и позиция, извършващи една и съща работа, трябва да получават еднакво заплащане. Равното заплащане включва равенство по отношение на основното заплащане, на бонуси и премии, командировъчни, придобивки, обезщетения, компенсации. Изследвания показват, че жените често изпълняват повече задачи на работното място, които остават незабелязани, за разлика от работата на мъжете. Старайте се да разпределяте справедливо задачите в екипа си и плащайте еднакво на всички за допълнителното време и усилия.

Винаги насърчавайте служителите жени. Ако вие избирате хората, които да представляват компанията ви на по-високо ниво, пред медии, на конференции и др. формати и събития, давайте равни шансове на жените. Жените имат потенциал, равен с този на  мъжете, затова не е нужно например в състава за следващата конференция да има 15 мъже и 2 жени. Също така избягвайте дискриминация, основана на възрастта.

Photo credit: Deposit Photos; freepik.com