Как жените лидери променят модела

„This is a man's world“, пее Джеймс Браун. Веднага след това добавя: „But it wouldn't be nothing without a woman or a girl“. В дамския месец решихме да ви представим кратка поредица от статии, посветени на жените. Ще ги откриете в блоговете на HRCP https://www.hrcp.bg/news и UMatter https://www.umatter.me/blog.

Докато компаниите се насочват към постепенната промяна, лидерите следва да се съсредоточат върху визионерството, иновативните идеи и действието сега, веднага. Това включва и разбирането на равенството между половете като предимство в три посоки – фирмена култура, бизнес резултати и конкуренция за таланти.

Жените ще създадат типа компании, за които искат да работят

Споделеният опит от последните две години ни насърчи да мислим какво наистина искаме в живота и в кариерата си. Жените сега имат куража да бъдат промяната, която искат да видят в собствения си живот, а и за света, в който живеем. Все повече жени правят стъпка встрани от настоящите си роли и кариери, за да поемат по пътя на предприемачеството и да изградят компании, продукти, услуги, култури, комуникация, екипи и работни места, от които самите те искат да бъдат част.

Начинът, по който се обучават бъдещите лидери, ще се промени

До момента жените достигаха лидерски позиции по начина, по който го правеха мъжете – чрез конкуренция за власт. Въпреки това, понеже все повече служители и организации се насочват към по-ориентирани към целта и към хората бизнес модели, структурата на лидерството предстои да се промени по-осезаемо. Вместо да се борят за власт, лидерите ще се застъпват за цел – това е точката, при която жените се отличават. Бъдещите лидери ще бъдат обучавани спрямо тези модели и тенденции.

Менторството ще играе по-голяма роля в кариерното развитие на жените

Има множество доказателства, че жените искат официално менторство, желаят да наставляват и да вдъхновяват други жени и оценяват високо това да имат ментор в работата си. През последната година компаниите се борят да задържат талантите и да предотвратят бърнаута – този проблем е дори по-силно изразен при жените. През 2022 г. менторството за жени ще (и трябва да) бъде важен фокус за организациите. Стартирането на официални менторски програми ще доведе до по-ангажирани и продуктивни служители.

По-големите инвестиции в програми за Diversity, Inclusion, Equity ще доведат до повече жени на ръководни позиции

Броят на жените лидери се увеличава, но има още какво да се желае и направи. Следователно нека си зададем въпроса „Какво може да се направи, за да се ускори процесът?“. Проследяването на висококачествени данни ще доведе до действия и резултати. Ще видим значителни инвестиции през 2022 г. – от организации, които проследяват своите усилия по Diversity, Equity, Inclusion, Belonging, обучение и измерване на приобщаващото поведение и справедлив редизайн на системите и процесите в човешките ресурси. Обръщайки се към равенството и приобщаването, можем да ускорим процеса и растежа, да създадем трайна културна промяна за всички жени.

Жените лидери ще продължат да инвестират в успеха на другите жени

Въпреки че със сигурност имаме да извървим дълъг път, е неоспорим факт, че броят на жените на ръководни позиции, на жени собственици на бизнес и такива, които управляват бизнеси, се увеличава. През 2022 г. съответно ще станем свидетели на повече инвеститорска подкрепа за жените лидери на всички нива. По този начин ще се даде шанс на повече гласове и стилове за изграждане на компании и брандове от следващо поколение.

Photo credit: freepik.com