„Голямата оставка“ – краткосрочен проблем или дългосрочна възможност?

Накратко „Голямата оставка“ е глобален икономически феномен, който се изразява в масово напускане на служители. Започва през април 2021 г. в САЩ и впоследствие се пренася като тенденция в Азия, Австралия и Европа, включително и в България. Причините милиони хора по света да напускат работа, можем да търсим в променената ситуация около пандемията, като размерът на заплащането, оказва се, не е мотив номер 1.

Тимъти Гарднър и Питър Хом, автори в Harvard Business Review, класифицират сигналите за предстоящо напускане на служител така: загуба на ентусиазъм към мисията, клиентите и организацията; по-ниска мотивация и полагане на по-малко усилия; по-слаб фокус върху служебните задачи; открито и често изразяване на недоволство. Като допълнение идват аспектите, свързани пряко с ковид пандемията: работа от вкъщи, работа от офиса, хибридно работно място, деца, училище, дистанционно обучение, възрастни родители, болести. Решението си да напуснат, служителите най-често обосновават с: бърнаут на работното място, невъзможност за сън заради стреса, чувство на избухливост, което изпитват.

Хората си тръгват от компании с динамичен и напрегнат начин на работа в комбинация с недобра организация, удължено работно време. За да се опитат да привлекат и задържат най-добрите таланти, все повече компании планират увеличаване на заплатите, но както споменахме, възнаграждението вече не е фактор от първостепенно значение.

Попитайте ги от какво имат нужда

Във времена на несигурност и промени най-важният аспект на работата с хора е да се изгради среда, в която те се чувстват в безопасност и могат да се доверят. Свържете се истински със служителите си и изграждайте тези взаимоотношения на ежедневна база. Попитайте ги какво им трябва, за да се чувстват спокойни и в безопасност. Поинтересувайте се от какво имат нужда в момента и бъдете отворени за всяка обратна връзка. Какво можете да направите, за да направите живота им по-малко стресиращ – повече свободно време, гъвкави опции, удължени срокове за проекти?

Когато ги питате и сте готови за разговор, все едно им казвате, че не разполагате с всички отговори. А това не е грешка, слабост или неподготвеност – преди да бъдем мениджъри, супервайзори, служители, всички ние сме хора. Слушайте активно хората си, така те ще се чувстват уважавани и обгрижвани. След като съберете информация, можете да започнете да обмисляте какви стъпки да предприемете – дали ще се съгласите с всичко, дали ще вземете радикални решения, дали ще промените някои политики и т.н.

Предложете им растеж и възможности

Професионалистите в кариерата искат да виждат ясен път за растеж в своите компании. Работодателите трябва да покажат компанията си като място, където хората могат да започнат, изследват и развиват кариера. Например могат да бъдат въведени програми за стажанти и току-що дипломирали се специалисти, които да стартират кариерата си именно във вашата компания.

Можете да организирате и програми за обучение и развитие на настоящите служители, за да ги мотивирате, за да им предложите нови и полезни за тях и тяхното личностно и професионално развитие знания, умения, ресурси и възможности, както и начини за надграждане на професионалния път. Когато служителят се чувства ценен и вижда възможности за растеж в организацията, той няма да има стимул да търси това на друго място. Когато кандидатът намери всичко, което иска и от което има нужда тук и сега, ще избере вас.

Цел, смисъл и дългосрочност

Целта всъщност е причината, поради която вашата организация съществува. Тя е и причината хората да се присъединяват към вас и да решат да останат. Вярата в това, което една организация се опитва да постигне, е много по-важна в несигурни, отколкото в спокойни периоди. Докажете на служителите си, че във вашата организация има нещо много повече от крайния резултат, от постигането на бизнес целите – има добавена стойност и смисъл за тях самите.

Най-успешните брандове по отношение на задържането залагат на връзката, напредъка и развитието на служителите и осигуряват подходящи системи за стимулиране. Те убеждават хората не просто да останат на работните си места, но и да бъдат мотивирани да се отдадат изцяло на мисията на компанията. Мениджърите трябва да осъзнаят, че „Голямата оставка“ не е само краткосрочен проблем, а потенциално дългосрочна възможност за изграждане на конкурентно предимство чрез привличане и задържане на най-добрите таланти.

Photo credit: freepik.com