Какво прави вашия екип неуспешен?

„Ако успееш да накараш всички хора в една организация да гребат в една и съща посока, можеш да господстваш във всеки бранш, на всеки пазар, над всякаква конкуренция и по всяко време.“

Това обича да повтаря като мантра Патрик Ленсиони, автор на бестселъра на New York Times „Петте основни слабости при работата в екип“. Дългогодишното наблюдение върху развитието на различни екипи и опитът от обучението на хиляди хора и екипи вдъхновява Ленсиони да напише тази книга. Самите пет слабости се подреждат във формата на пирамида, в основата на която стои доверието.

След малко ще представим накратко петте слабости, но първо искаме да ви предизвикаме да се замислите за вашия екип. Защо той не е толкова успешен, колкото ви се иска – заради липса на финанси, на добра бизнес стратегия, на експерти и лидери, на технологично обезпечаване? Отговорът всъщност се крие другаде. Екипната работа понякога изглежда обречена, защото не си даваме сметка за реалните проблеми и липси.

ПЕТТЕ ОСНОВИ СЛАБОСТИ ПРИ РАБОТАТА В ЕКИП 


1.       Липса на доверие

Авторът разграничава два вида доверие – „транзакционно“ и „релационно“ (базирано на уязвимост). Транзакционното доверие е „Вярвам, че ще направиш това, което казваш“. То е важно, но по-дълбокият проблем е свързан с доверието в отношенията – което е и в ядрото на първата слабост. Релационно доверие означава „Вярвам, че мога да споделя страховете, неуспехите и съмненията си с вас, а вие да не ги използвате срещу мен. Вярвам, че сте на моя страна.“ За Ленсиони липсата на доверие, стояща в основата на пирамидата, е свързана със страха да бъдеш уязвим. Тази първа слабост възниква, когато екипите са толкова фокусирани върху транзакционните взаимодействия, че не са изградили по-дълбоки отношения на доверие, които ще са необходими, когато външните неблагоприятни фактори и натиск се увеличат. 

2.       Страх от конфликти

С течение на времето взаимоотношенията изискват продуктивен и здравословен конфликт, за да се развиват и подобряват. Улавянето на разликата между здравословните дебати и разрушителните битки или междуличностните противоборства е важно, за да се гарантира, че хората могат да се съсредоточат върху идеи, концепции и решения, а не върху индивиди и его. Когато членовете на екипа се страхуват от конфликти и не се борят за идеите си, иновациите са трудни, а понякога и невъзможни. 

3.       Липса на ангажираност 

Ангажираността е функция на две неща: яснота и готовност да подкрепиш решение. Когато идеите на всички се чуват и обмислят, решението да се продължи напред включва всички в екипа. Дори ако това решение не е в съответствие с идеята на отделния индивид, всички се съгласяват и се обединяват зад него, ангажират се да постигнат общата цел на екипа. 

4.       Избягване поемането на отговорност

Отговорността се отнася до желанието на членовете на екипа да повдигнат проблем, когато има проблем. Хората са свикнали да наблягат на своята лична отговорност за действията си, затова не обичат да се намесват в това, което другите членове на екипа правят или не правят. Това не е продуктивно за екипа, където общият резултат зависи от способността на членовете да се държат отговорни взаимно за лични решения и действия. 

5.       Незаинтересованост от резултатите

Последната, пета, слабост при работата в екип, която стои на върха на пирамидата, е фокусирането върху индивидуалните цели за сметка на целта на екипа. Такъв фокус може да накара членовете на екипа да правят неща само за да получат индивидуално признание или заради собственото си его. Трябва да е ясно, че успехът на екипа зависи от постигането на резултати, свързани с общите цели, а не от постиженията на индивида.

Ленсиони вярва, че за да се справите с петте основни слабости, трябва да започнете от основата – липсата на доверие.

Екип, при който липсва доверие: 

  • Хората крият слабостите и грешките си един от друг;
  •          Не искат помощ или съвет;
  •          Колебаят се да предлагат помощ, когато това е извън зоната на тяхната отговорност;
  •          Колебаят се да дават обратна връзка или да похвалят нечии умения;
  •          Не обичат срещите и избягват да прекарват време заедно.

Какво да направите:

Помогнете на членовете на екипа да се съсредоточат върху силните, а не върху слабите страни на другите членове, а и върху своите собствени. Познаването на силните страни помага за изграждането на увереност и по този начин ще освободи хората от страха да покажат своите слабости. Обсъждането на силните страни ще вдъхнови членовете на екипа да разпознават и оценяват уменията на своите колеги и да предлагат помощ, свързана с това, в което са добри.

Преодолявайки тази слабост, ще получите екип, който: 

  • Се чувства комфортно да работи за постигане на обща цел; 
  • Може бързо да реагира на проблеми, които вече не се скриват; 
  • Може да предотврати грешки, като си дава навременна обратна връзка и помощ; 
  • Хората се мотивират взаимно, оценявайки уменията и силните страни на другите; 
  • Наслаждава се на работата заедно.

Photo credit: Depositphotos