Промяна на корпоративната култура – защо, кога и как?

В речника на Кеймбридж дефиницията за корпоративна култура е: „убежденията и идеите, които дадена компания има; как те влияят върху начина, по който тази компания развива бизнеса си; как те влияят върху начина, по който се държат нейните служители“. Има ли правилна и неправилна, добра и лоша, успешна и неуспешна култура? Как да разпознаем червената лампичка, която сигнализира за необходимостта от промяна? Как да осъществим на практика тази промяна?

Според експерти в сферата знаците, които показват, че има необходимост от промяна, могат да се групират в две основни категории

1.       Вътрешни фактори – сили, зараждащи се вътре в компанията; 

2.       Външни фактори – сили, зараждащи се във външната среда и оказващи пряко или косвено влияние на компанията.

Към първата категория спадат промени в ръководството, нови стандарти, нова стратегия. Като най-често срещани предпоставки от втората категория можем да посочим нови потребности, нови пазари, нови технологии. Ето и няколко примера. Ако все повече служители се оплакват от работната среда; ако все по-често служители напускат, за да се присъединят към конкурентна компания; ако сред потребителските отзиви има напоследък и доста негативни – това са все знаци, които вместо да пренебрегваме, е силно препоръчително да вземем под внимание. Когато ги разпознаем, отчетем и приемем, ще сме в състояние и да подобрим ситуацията или поне да предложим на бизнеса си, клиентите и служителите алтернатива, бъдеще и нови посоки.

Промяната на корпоративната култура не става с щракване на пръсти или с вълшебна пръчица. Тя представлява последователност от различни етапи

1.       Анализ и оценка на съществуващата култура на компанията;  

2.       Усъвършенстване и трансформация, контрол върху осъществяването на промяната.

За да бъде успешна промяната на корпоративната култура, е необходимо тя да се придържа към някои важни принципи

1.       Не воювайте, а заложете на премерената дипломация

Колкото и парадоксално да звучи, не обявявайте война на „старата“ фирмена култура. Подходете умно и дипломатично – все пак не е изключено да стъпите на нея и да вземете онова, което може да ви е от полза. Най-малкото, навярно много от служителите ви са емоционално свързани с нея от години. Не отричайте старото, а използвайте неговото наследство. Едва след това можете спокойно, постепенно и осъзнато да преминете към корекции, надграждане и промяна. 

2.       Стъпка по стъпка и от горе надолу

Почти невъзможно е да спечелите хората, като ги пренесете изведнъж в непозната територия. Затова малките стъпки са правилният подход – малки стъпки по пътя към изграждането на новата корпоративна култура. Модели на поведение, начин на мислене, нагласа при вземане на решения – всички тези неща, които са база за успеха, трябва да достигнат до хората едновременно през сърцето (емоционално) и разума (рационално). А служителите ще бъдат истински ангажирани чак след като се уверят, че първо техните мениджъри и лидери вплитат новите модели в своето поведение и отношение. 

3.       Възможности за обучение и обмяна на опит

Замисляли ли сте се, че някъде там, у някого или пък у част от един от екипите ви може би вече живее новата корпоративна култура на вашата организация? И единственото, което трябва да направите, е да откриете, усетите и оцените тези хора. Те биха могли да са вашият коз в разработването на съответни обучения, обмяна на опит, мотивиране и вдъхновяване на останалите служители и т.н. Така ще има не само теория, но и преживяване (experience), което в днешно време почти винаги е източник на допълнителна стойност.

Как да осъществим на практика тази промяна и да приложим не само тези, но и още важни и работещи принципи? Като партньор, на когото можете да се доверите, ви предлагаме достъп до нашия експертен опит в сферата. Готови сме да ви помогнем с програма за осъществяване на промяна на корпоративната култура на организацията ви, за да може тя да отговори на очакванията, потребностите и изискванията на пазара, клиентите и служителите ви.