Как да изберем външен партньор за дизайн и фасилитиране на обучения

Предимствата на ползването на външен партньор за дизайн и фасилитиране на обучения са нещо, с което може би всички сме наясно. Създаване на неутрална и безпристрастна атмосфера, внасяне на нови свежи перспективи, готовност за поставяне на сложни и противоречиви въпроси са първите три, които веднага ще изтъкнем. Представете си специалист/експертен екип, необременен от случващото се в компанията ви и същевременно способен да я придвижи напред с разбиране на пазара, на хората, на вашите корпоративни нужди.

Да, понякога целта е разрешаване на сложни и противоречиви въпроси. Имайте предвид обаче, че решенията не идват наготово. Външният партньор, ако е добър в това, което прави, няма да носи със себе си заучени отговори. Всяка организация е различна, дори в рамките на една и съща индустрия. Но ако външният партньор е достатъчно добър, той ще притежава умението да извлече отговорите от групата, да отговори на нуждите и да предостави допълнителна стойност.

Независимо дали търсите първия си партньор за корпоративни обучения или оценявате тези, с които вече работите, обърнете внимание на следните три базови критерия.

Експертен опит и качествени ресурси за обучение и развитие

Важно е да проучите максимално добре опита в обученията, квалификацията и знанията, които този външен партньор носи във вашата организация. Каква допълнителна стойност, експертен опит и специализация ще предостави, за да запълни пропуските в уменията на вашия екип, но и да осигури необходимите за това инструменти? Помолете да сподели с вас работни профили, примерни проекти и опит. Какъв е опитът му в работата с най-новите инструменти и технологии за създаване на обучения? Наличието на мрежа от обучаващи, дизайнери и разработчици не е достатъчно. Дали фирмата може да предложи експерти, които имат опит в най-новите и актуални теми, инструменти, приложения и принципи на обучение? Задавайки тези въпроси, ще разберете дали екипът за обучение и развитие има потенциала да превърне вашето обучение в нещо запомнящо се с оптимални резултати.


Photo credit: Depositphotos

Цялостни решения и новаторски подход

Събитията за обучение и развитие, като част от човешките ресурси, имат различни аспекти. Целта може да бъде да предложите на служителите си обучение за най-актуалните меки умения, технологично обучение, да отговорите на нуждите и очакванията на различнитепоколения и др. Трябва ви доверен партньор, който има опит в работата с много и различни клиенти и може да сподели измерими истории за успех и добри практики. Вашата цел следва да е да откриете партньор, който да предложи не просто таланти с опит, а такъв, който разбира (защото е преминал неведнъж през тях) подводните камъни, бързите реакции и ефективните резултати от обученията. Опитът има значение, но и новаторският подход,тъй като в така динамично променящия се свят е жизненоважно не само да можем да се адаптираме, но и да предвиждаме различни сценарии и техните потенциални решения. Наличието на доверен партньор може да разкрие пред вас възможности за обучение, които никога не сте смятали за осъществими.

Възможност за персонализиране на обученията според вашите нужди и корпоративна култура

Рядко има един размер, който да пасва на всичко. Или универсална рецепта, която да дава решение и лек всеки път. Нуждите на хората относно умения, обучения и развитие варират, предпочитанията – също. Програмите за обучение, осъществени чрез поне един предпочитан метод на обучение, са с 50% по-ефективни. Готовото съдържание може да проработи в редица случаи, но има моменти, когато съдържанието трябва да бъде персонализирано въз основа на специфичните нужди на участниците, на самата компания. Наличието на външен партньор, който предлага различни решения за обучение, осигурява гъвкавостта и персонализирането, които са необходими, за да се постигне промяна във вашата организация. Важно е, разбира се, освен настоящите нужди от обучение и развитие да се анализира и корпоративната култура, за да се стъпи и на нея при дизайна на съответното обучение.