Защо обученията за служители трябва да бъдат създадени според техните нужди в момента и бизнес приоритетите?

Програмите за обучение на служителите и отделите/партньорите за обучение са мощни инструменти за наемане и задържане, развитие на нови и допълнително умения (upskilling и reskilling). Съобразяването с конкретните условия и нужди във вашата компания гарантира, че ще имате налице обучения, фокусирани върху това, от което служителите  ви се нуждаят, за да се справят със задълженията си и да се развиват. Същевременно всичко това е в синхрон с постигането на организационните и бизнес цели на компанията.

Обучението като стратегия и част от културата на компанията може да ви помогне да привлечете най-добрите таланти, все пак хората искат да работят за бизнеси, които се грижат за тяхното развитие. Обучението може да повиши удовлетвореността от работата, мотивацията и продуктивността, което да подобри и благосъстоянието на служителите. Съответно то действа и в посока задържане на служителите. Добре разгърнатата програма за обучение води до по-силна и по-конкурентна компания. 

 • Обучение за индустрията. То може да помогне на служителите да оптимизират работата си, запознавайки се със и прилагайки нови продукти, процеси, оборудване;
 • Обучение за позицията. То може да помогне на служителите да си вършат работата по-добре – например обучение по продажби за персонала в колцентъра;
 • Личностно развитие. Например обучение за емоционална интелигентност, за психическо здраве, за лидерски умения и всичко друго, което може да направи служителя по-устойчив.

Това са три от основните категории, в които можете да попаднете, когато обмисляте, планирате и въвеждате обучения за служители. Не всички служители обаче ще се нуждаят от всички видове обучения. Как да разберете от какво точно се нуждаят вашият бизнес и вашите служители? 

 1. Определете целите и бизнес приоритетите на компанията – какво се опитвате да постигнете. Какви ще са бизнес приоритетите след 3 години? Какви знания, умения и поведения ще са необходими на служителите след 3-5 години, за да започнете да развивате знанията и уменията, и да и стимулирате търсените поведения още сега? 
 2. Идентифицирайте какви знания, умения и компетенции на служителите  са необходими за постигането на бизнес приоритетите за предстоящата година, и за следващите 2 години. Какво би могло да бъде подпомогнато и развито чрез обучения?
 3. Установете какви знания, умения и компетенции притежават служителите в момента, кои са силните им страни - които да бъдат доразвивани още повече, и кои са областите за подобрение, най-честите предизвикателства, с които се сблъскат днес.
 4. Говорете със служителите, говорете с мениджърите и супервайзорите (лично и посредством проучване, въпросници, анкети и др.);
 5. Оценете ресурсите за обучение, с които разполагате в момента – тук ще трябва да решите кое да преразгледате, да промените, да премахнете или да въведете изцяло наново.
 6. Изберете партньор (ако ще търсите външен партньор за обучения), който има опит не само в темите на обучение, а който има опит в бизнес среда - за да знае на практика как се случват бизнес процесите в компании, близки на вашата. Спрете се на опитен тренинг фасилитатор, който има също и значителен опит в управлението на хора (ако обученията са на теми, свързани с лидерски умения). 

Програмата за обучение на служители трябва да допринесе за постигането на по-големите цели на компанията, за да се счита за успешна. Обучение заради самото обучение, без да е вписано в една по-широка картина, не оправдава бюджети. Необходима е яснота и конкретика относно краткосрочните и дългосрочни цели на компанията, за да се създаде план за обучение, който ще спомогне укрепването на тези цели. След което трябва да се създаде система за идентифициране и приоритизиране на нуждите от обучение, които подкрепят тези цели, и всички тези данни да се използват, за да се стимулира производството на съдържание.

Имайте предвид, че събирането, обработването и прилагането на данните изисква време, ресурси и експертен поглед. Като ваш партньор, ние можем да направим:

 • Анализ на потребностите от обучение на вашите служители, разработване на съответстваща годишна програма за обучение в подходящ формат; фасилитиране на обученията в програмата за развитие; дизайн и провеждане на програми за развитие на лидерски умения
 • Дизайн и провеждане на центрове за развитие/центрове за оценка на нуждите от развитие за ключови таланти и мениджъри
 • Персонализирани обучения за специфичните нужди в компанията ви; обучения за повишаване квалификацията на мениджъри и служители (upskilling).