Различни етапи от кариерата: какво е добре да знаем

Разбирането за кариера се променя бързо в дигиталната ера. Някои професии се оказват заплашени от остаряване и маргинализация, тъй като все повече компании в световен мащаб започват да гравитират около идеята за ефективност и печалби на база автоматизация и управлявани от AI (изкуствен интелект) решения. Днешната работна сила, както и HR консултантите и мениджърите от различните нива, са изправени пред екзистенциални предизвикателства, а по всичко изглежда, че това е тенденция, която ще продължи и в следващите години.

Стесняване на професионалния път, преквалификация, предприемачество, паралелни кариери, ранно пенсиониране, обезценяване на конвенционалните образователни модели са сред преките резултати от трансформациите на пазара на труда, човешките ресурси, новите потребности и изисквания по отношение на умения и реализация. Необходимо е да притежаваме определено ниво на проницателност, далновидност и релевантна нагласа, за да се адаптираме правилно и да се развиваме. Ето какво е основното в ключовите етапи от професионалния жизнен цикъл – за да имаме все пак ориентир, защото е лесно човек да се изгуби по пътя, докато се опитва да балансира между толкова много неща.

Образование и квалификация, стажове и проекти

Независимо че в рамките му човек може и да не работи, този етап има пряко отношение към кариерата му. Отнася се до годините на обучение, в училище и в университета, когато се задава отправната точка за навлизане в професионалния свят, базовата линия. Фокусът през този етап трябва да бъде върху ученето и разбирането чрез личен опит и академични знания. Включва използването на съвети и насоки от родители, преподаватели, модели за подражание и др. Набляга се на собствените страсти, за да се намери ефективен начин за трупане на знания и умения, за придобиване на квалификация, необходими на целевите работодатели.

Този етап включва и креативно проучване на множество подходи за повишаване на потенциала за заетост, например ангажиране в стажове, провеждане на ефективни мултимедийни социални кампании, подпомагане разрешаването на даден проблем чрез разработване на иновативен план, улесняващо приложение, включване в изследователски проект, стъпващ върху сътрудничеството между академична институция и корпоративния сектор и др. Скъсяването на дистанцията между човека, който сте, и човека, който искате да бъдете, зависи главно от вашите ценности, целеустремеността и ангажираността ви.

Ранна кариера

Тук човек разбира доколко реалността на корпоративния живот отговаря на представата, зададена от и през учебните години. Основният фокус по време на този етап трябва да се постави върху установяването на ясен път за стабилно кариерно израстване. Това включва предприемането на добре премерени стъпки към фонда с талантливи и ценени професионалисти, например чрез демонстриране на умения, придобити в обучения и практика, при изпълнение на възложени задачи с прилагане на нестандартни и иновативни методи, смело приемане на предизвикателствата за работа в кратки срокове и в непознати полета, развиване на ползотворни отношения с лидери и колеги, готовност за постоянно учене.

Наличието на добър ментор през този етап не може да бъде подценявано, тъй като то поставя солидна основа за увеличаване добавената стойност към организацията, същевременно очертава и обогатен с постижения курс на изкачване по корпоративната стълбица. Освен това имаме и по-лесна интеграция с културата на организацията, доверено лице при стресови ситуации, глас на подкрепа във влиятелните кръгове и др. Менторът също така помага за подхранване на професионалните страсти, задвижвани от мечтите на професионалиста, за да осъзнае той истинското значение на вродените и придобитите таланти за успеха, към който се стреми.

Средно управленско ниво