Обучения на служители: от провокация към мотивация и защо да го направим веднага

Обученията за повишаване на уменията (upskilling) са една от водещите стратегии за възстановяване и успешно развитие през 2021 г. И ако сте част от компания, която е осъзнала този факт, сте истински щастливци. Необходимостта от навременно и адекватно отработване на новите предизвикателства, както и от непрекъснато сверяване на часовника с глобални и регионални тенденции определя какви обучения следва да осигурим на персонала си.

Внимателен анализ е базата, на която се стъпва, за да се разработят съответните обучения – съобразени с потребностите и изискванията на екипа, компанията, индустрията, пазара на труда, с предпочитанията и нагласите на самите служители. Хората все повече си дават сметка, че имат нужда от спешно повишаване на квалификацията. Парадоксалното е, че същите тези хора могат и да не проявят достатъчен интерес към обученията, които им се предоставят (онлайн обучения, обучения за меки умения, обучения за лидерски умения, HR обучения и др.), и така да се стигне до загуба на ресурси. Добрата новина е, че мотивацията за учене може също да бъде повишена.

Продължаваме напред

Половината от служителите по света казват, че след началото на пандемията работодателите им са намалили инвестициите в обучения. И това е разбираемо, като се има предвид целият натиск, на който бяха подложени мениджърите, лидерите на екипи и HR специалистите в последните месеци. Оцеляването заемаше челно място в списъка с приоритети за 2020 г.

В британско проучване 41% от анкетираните служители казват, че липсата на доверие в собствените им умения води до повече време за изпълнение на задачите, а 22% смятат, че работата им е с по-ниско качество. Цифрите у нас едва ли са много по-различни. Ето защо паузата няма как да продължи още дълго и инвестицията в обучения до голяма степен е онова, от което ще зависи не само възстановяването, но и дългосрочните резултати.

С магическа пръчица

Реалността е такава, каквато е, в момента предизвикателствата продължават и няма магическа пръчица, която да върне времето назад. При криза първо се редуцират бюджетите за реклама и обучения. Тъй като никой не може да предвиди с точност кога ще се промени настоящата ситуация, специалистите по човешки ресурси, по обучение и управление на хора трябва да открият начини да повишат уменията на служителите по най-рентабилния възможен начин и с най-голяма възвръщаемост на инвестициите. Първата стъпка е набавянето на данни за това какви умения са най-важни за бизнеса ви сега. Това ще ви помогне да приоритизирате ресурсите. А магическата пръчица, която ще ви свърши работа, е именно анализът на данните за уменията.

Photo by Olena Sergienko on Unsplash

Уменията не са константа

Необходимите за вашия бизнес умения са в непрекъснато развитие. Те се променят и в зависимост от длъжността на индивида, бизнес функцията, индустрията, страната, бизнес стратегията на компанията. Десетте умения, необходими в момента през 2021 г. (в световен мащаб и във всички отрасли), например можете да срещнете подредени по следния начин: 

·         ИТ и програмиране

·         Лидерство и управление 

·         Комуникация и преговори 

·         Предприемачество и инициативност

·         Управление на проекти

·         Креативност 

·         Разширен анализ на данни и математика 

·         Критично мислене и вземане на решения 

·         Адаптивност и непрекъснато учене 

·         Технологичен дизайн и инженеринг

Това е базова рамка, която търпи вариации в посока избистряне на определени тенденции в различните страни например. Великобритания поставя акцент върху управлението на проекти за сметка на комуникацията. В Германия има по-голяма нужда от лидерски умения и умения за водене на преговори. Франция класира креативността като третото си най-застрашено умение, а в САЩ то е заменено от анализа на данни. Ако съотнесем данните по сектори, картината се променя отново. Здравеопазването изисква повече умения за управление на хора, финансовите услуги се нуждаят на първо място от критично мислене и умения за вземане на решения (особено в условия на рецесия), след трудната 2020 г. търговците търсят по-голяма креативност и т.н., и т.н. Припомняме ви и списъка с топ умения на бъдещето според World Economic Forum.

Кой как го предпочита?

Данните за уменията могат също да бъдат допълнени с разбиране за това как отделните служители предпочитат да учат. Какъв вид е съдържанието, което се консумира най-много? По кое време и за какъв период? Всеки учи по различен начин. Почти 4 от 10 служители предпочитат генерирано от потребителите съдържание, за да споделят знания и да се учат от своите колеги например. Когато обучението е в синхрон с предпочитанията на вашия персонал, ще се повиши и ангажираността на хората към него, а загубата на ресурси ще бъде минимизирана.

Мотивация и резултати

Следващата стъпка е да се гарантира, че усвоените умения действително ще се използват и запазят. Повечето от наученото се забравя, ако не се приложи на практика. Различни проучвания показват, че до един час хората забравят около половината от информацията, която току-що са научили. Процентите достигат 70% в рамките на 24 часа и 90% за една седмица. Ето защо затвърждаването, прилагането и практиката са ключови. Служителите трябва да получат възможност да приложат своите умения на практика – ако не чрез ежедневна рутинна работа, то поне чрез допълнителни ангажименти като доброволчество и менторство, чрез преразпределение или обучение на други колеги. Тук отново се използват данните за уменията – като помагате на проджект мениджърите и/или доброволци да намерят хора в организацията с подходящите умения за дадена задача.

Ефективното повишаване на квалификацията винаги е било важна задача пред специалистите по човешки ресурси, по обучение и управление на хора, а сега е необходимо повече от всякога. Използвайки съответните данни, можете да се фокусирате върху уменията, които ще донесат най-голяма стойност на колегите и организацията ви. Така ще помогнете на вашия бизнес и на служителите да отговорят на предизвикателствата и да се свържат с възможностите, които идват с 2021 г.

*Cover Photo by Brooke Cagle on Unsplash