7 неудобни въпроса на интервю за работа и как да им отговорим

1. Разкажете ни за случай, когато сте допуснали грешка.

Когато се опитвате да впечатлите бъдещия си работодател, HR специалиста на компанията или представителя на агенцията за подбор на персонал, със сигурност на интервюто не изгаряте от желание да говорите за допуснати от вас грешки. Ще се изненадате ли, ако ви кажем, че двете неща не се изключват взаимно? Точно с отговора на този въпрос имате възможност да спечелите точки. Ключът е да бъдете честни, без да прехвърляте вина или отговорност на други хора. След това обяснете какво сте научили от грешката си и какви действия сте предприели, за да сте сигурни, че няма да я повторите. В крайна сметка работодателите и рикрутърите търсят хора, които са осъзнати, могат да понесат обратна връзка, както и да полагат усилия в посока самоусъвършенстване.

2. Разкажете ни за случай, в който сте се провалили.

Този въпрос е много подобен на горния, съответно към отговора му можете да подходите по същия начин. Изберете истински, действително случил се провал, за който можете да говорите честно и открито. Започнете, като изясните своята дефиниция за провал. Например: „Като мениджър считам за провал винаги когато нещо ме намери неподготвен. Стремя се да знам какво се случва с моя екип и с работата на всеки негов член“. След това дайте съответстващ на тази дефиниция пример и обяснете какво се е случило. И накрая, не забравяйте да споделите това, което сте научили. Нормално е да се провалиш, на всеки от нас се е случвало. Но е важно човек да покаже, че е взел нещо от този опит, че е научил ценен урок, който всъщност е добавената стойност.

3. Защо искате да напуснете настоящата си работа?

Бъдете сигурни, че ще ви бъде зададен този въпрос, и знайте, че той няма нищо общо с обикновено любопитство. Задължително поддържайте позитивния тон – няма да спечелите нищо, ако демонстрирате или изразите негативно отношение спрямо настоящия си работодател, дори и да става въпрос за конкурентни компании. Представете нещата по начин, от който да стане ясно какви са приоритетите ви – нови възможности, които търсите за своето професионално развитие; ролята ви пасва по-добре. Например: „Наистина ми харесва да съм част от процеса на създаване и налагане на един продукт от началото до края и знам, че бих имал тази възможност тук“.

4. Защо бяхте освободен/а (съкратен, уволнен) от предишната си работа?

Освобождаването на служители от началото на COVID пандемията е нещо често срещано в редица сфери. Ако сте загубили работата си заради съкращения, можете просто да кажете: „Компанията претърпя реорганизация/организационно преструктуриране/беше придобита и за съжаление, моята длъжност/екип/отдел беше премахната“. Ако сте били уволнени във връзка с ефективност или поради други причини, свързани с изпълнението на задачите, е най-добре да бъдете честни. В края на краищата пазарът на труда в България не е толкова необятен и всичко рано или късно се разбира. Не е задължително това да е злополучният финал на интервюто ви. Формулирайте го като опит. Споделете как сте израснали и как подхождате към работата и живота си сега в резултат на случилото се. И ако можете да представите своето израстване като предимство за следващата си работа, още по-добре.


Photo by Olya Kobruseva from Pexels

5. Разкажете ни за предизвикателство или конфликт, с който сте се сблъсквали на работа. Как се справихте с него?

Вероятно не желаете да говорите за конфликти, които сте имали на работа. Но ако ви попитат директно, не се преструвайте, че никога не сте имали такива. Бъдете честни относно трудната ситуация, с която сте се сблъскали (но без да навлизате в подробности, които бихте споделили с приятел). Зад този въпрос се крие търсене на знаци и доказателства, че сте готови да се изправите лице в лице с подобни проблеми, да ги отработите като опит и да стигнете в крайна сметка до решение. Останете спокойни, запазете професионалния тон, докато разказвате историята (и отговаряйте на всякакви последващи въпроси). Отделете повече време да говорите за разрешаването на конфликта, отколкото за самия конфликт. Отбележете какво бихте направили по различен начин следващия път, за да покажете, че сте отворени да се учите от трудности.

6. Разкажете ни за случай, когато не сте се съгласили с дадено решение.

Идеалната история тук е тази, при която сте се справили с разногласия по професионален начин и сте научили нещо от този опит. Обърнете особено внимание на начина, по който започвате и завършвате отговора си. В началото направете кратко встъпление, за да оформите останалата част от отговора си, маркирайте причината, поради която разказвате тази история. Например: „В началото на професионалния си път научих, че е добре да не се съгласявам, ако мога да подкрепя позицията си с данни“. За силен финал можете да дадете резюме на отговора си с едно изречение („Накратко ...“) или да поговорите накратко за това, как наученото от този опит ще ви помогне в ролята, за която се явявате на интервю.

7. Защо има периоди, в които не сте работили нищо?

Може би се грижите за деца или за възрастни родители, занимавате се със здравословни проблеми или сте пътували по света. Може би просто ви отнема много време, за да попаднете на точната за вас работа. Каквато и да е причината, трябва да сте готови да обсъдите подобни „паузи“ в автобиографията си. Упражнявайте се да казвате отговора на глас. Ключът е да бъдете честни, но това не означава, че трябва да споделяте повече подробности, отколкото ви е комфортно. Ако има умения или качества, които сте усъвършенствали или сте придобили през въпросните периоди – дали чрез доброволческа работа, онлайн обучения (например за лидерски умения, за меки умения), управление на лични проекти или реагиране на някаква лична криза, можете да заявите как те биха ви помогнали да се справяте още по-добре на позицията, за която кандидатствате.

*Cover photo by Gustavo Fring from Pexels