Гъвкавите умения, които трябва да притежавате през 2021 г. и след това

Soft skills е терминът, а буквалният превод е „меки умения“. За разлика от твърдите (hard skills), свързани предимно с професионалната квалификация, меките (гъвкави) умения са част по-скоро от личността, отнасят се до начина ѝ на работа и на взаимодействие със средата и света (което не означава, че не съществуват съответните обучения). Идеалният кандидат следва да притежава и демонстрира двата типа умения.

Тази година ни изправи пред необходимостта да учим и да се приспособяваме бързо, ако желаем да останем конкурентно способни. Ситуацията ускори стартирали вече промени, което рефлектира върху бизнеса, подбора на мениджъри, подбора на служители, кариерното консултиране, пазара на труда. Очертан бе хоризонт на нови предизвикателства и възможности.


1. Готовност за бързо учене и адаптивност

Задавали ли сте си въпроса колко от нещата, които ви трябват в реалния живот, сте научили в училище и в университета и колко – чрез опита си? Ние не спираме да учим и да се самоусъвършенстваме през целия си живот. Онези, които не са в състояние бързо да наваксат с технологичното развитие и новите реалности, рискуват да бъдат изхвърлени от пазара на труда.

Времената, в които служителите биха могли да се справят, без да притежават актуални технически умения, са отдавна отминали. Завинаги е променен начинът ни на работа, живот и взаимодействие. Работодателите искат да наемат кандидати, които с лекота овладяват и прилагат новите технологии. Умните работодатели и лидери инвестират и в обучения за себе си и за служителите си (специализирани обучения, обучения за меки умения, лидерски умения и др.).

През 2020 г. много бизнеси трябваше да променят начина, по който оперират на ежедневна база – организационно преструктуриране, преминаване към отдалечена работа, използване на дигитални платформи. Под натиск се оказаха онези служители, които се адаптират трудно към промените. Тук прозира значението на справянето с новите реалности, тъй като от това умение може да зависи дали ще продължим да вършим работата си.

2. Комуникация и преговори

Изразът „отлични комуникативни умения“ присъства в CV-то ви, сигурни сме в това. Но сега тези умения трябва да се разширят. Разцветът на платформите за видеоконференции и сътрудничество диктува нови изисквания. Трябва да знаете как да използвате видео, аудио и дигитална комуникация по грамотен и ефективен начин и без това да води до по-ниски резултати.

Когато ползвате писмена форма на комуникация (от автобиография през договори до имейли), целете яснота, изчерпателност в кратка форма, безупречна граматика. При устната комуникация се стремете също към недвусмисленост и прецизност, за да се избегне погрешно тълкуване. Кандидатите, които могат да демонстрират способност за ефективно общуване, са винаги предпочитан избор на рикрутъри и работодатели.

Воденето на преговори е изкуство, където основно място заема умението да убедиш събеседника си в предимствата на твоята гледна точка, като използваш аргументи. В днешния свят на безброй възможности успешният професионалист трябва да умее убедително да презентира своите идеи, предложения, визия, проекти, услуги и продукти. Само така той може да спечели вниманието и доверието на колеги, партньори, мениджъри, клиенти.

Комуникацията е и слушане. Отличните умения за слушане са ключ към разбирането нуждите и желанията на отсрещната страна. Тези, които владеят активното слушане, се свързват отлично с другите. Възприемат информацията по начин, който им позволява да разберат истинските очаквания, да изградят връзка с колеги и клиенти и да са по-добри при разрешаването на проблеми. Знаят кога липсва информация и могат да задават въпроси, за да попълнят пропуските и да създадат пълна картина.

Photo by John Schnobrich on Unsplash 

3. Емоционална интелигентност

Forbes съобщава, че емоционалната интелигентност се нарежда високо в списъка с желания на работодателите. Кандидатите, които могат да разпознават и реагират на собствените си емоции и на емоциите на другите, са много търсени, тъй като това умение им позволява да се ориентират в сложността на социалните взаимодействия на работното място – в офис среда или от разстояние.

Травис Брадбъри, съавтор на книгата „Емоционална интелигентност 2.0“, казва, че емоционалната интелигентност е другият вид интелигентност. Тя е нещото, което ни помага да се настроим в калейдоскопа на човешките емоции и измерва колко умели сме в коригирането на поведението в зависимост от настроението на колега, партньор, член на семейството или дори в зависимост от нашите собствени чувства.

Емоционалната интелигентност буквално насочва и оцветява всяко наше взаимодействие. Както Брадбъри обяснява в статия за Forbes, „тя влияе върху начина, по който управляваме поведението, навигираме в социалните комплексни отношения и взимаме лични решения, които водят до положителни резултати“.

Емпатията е част от емоционалната интелигентност. Способността да се разбират предизвикателствата, пред които са изправени други служители и организации, съпричастността и готовността да се помогне на управлението, е също умение, от което работодателите имат нужда. Това е полезно за всички, не само за хората, които се опитват да въдворят ред в хаоса. 

4. Трудова етика

Трудовата етика не се учи, тя е вродена за личността. Това е една от най-ценните характеристики в професионалния свят, без значение от сфера и индустрия. Целеустремените и отговорни хора са не само търсени, те са и неразделна част от постигането на продуктивност на екипите и компаниите. Особено сега, когато повечето комуникации са виртуални и при липса на физическо присъствие на ръководители и колеги наоколо, трудовата етика е от особено голямо значение.

Да бъдеш екипен играч, не се ограничава само до това, да общуваш лесно и да си приятелски настроен към всички. Тези хора оценяват приноса на всички членове на екипа, наслаждават се на брейнстормингите и процъфтяват, помагайки на другите. Те осъзнават, че това ще помогне на екипа да постигне най-добрите резултати.

Компаниите разбират, че ако искат да постигнат конкурентно предимство, трябва да наемат мениджъри, които могат да изградят успешни екипи. Членовете на екипа, които работят заедно и си помагат, за да могат да постигнат успех, се оценяват на работното място. За това е определяща и готовността на отделния служител на помага на колегите си.

Photo by Markus Winkler on Unsplash

5.   Автономност и лидерство

Насред толкова много промени служителите ще трябва да поемат „собствеността“ върху своята роля, да управляват себе си и времето си подобно на предприемачите, мениджърите и лидерите в своите организации. Служителите, особено тези на начално ниво, ще имат все по-осезаема нужда да управляват собствената си кариера. Не само да учат в движение, но и да са достатъчно находчиви, инициативни и мотивирани, за да накарат средата да работи за тях.

Тъй като ролите и организациите се развиват бързо, традиционните методи за обучение не съществуват по същия начин. Служителите ще трябва да бъдат активни участници в идентифицирането на уменията, ресурсите и подкрепата, от които се нуждаят, за да вършат работата си. Ще трябва да си сътрудничат със своите компании, за да ги получат. Това е невъзможно без доза автономност и усещане, че нещата зависят и от теб.

Освен горните 5 умения, които според нас са може би най-важни, споделяме и топ 10 умения на World Economic Forum. Те са определени като умения на бъдещето (а утре започва от днес!) и ако се вгледате, ще забележите, че се покриват донякъде с нашите. Ето какво ви е нужно, за да имате своето място на пазара на труда и в света на бизнеса 2020-2025 г.

  •            Аналитично мислене и иновативност
  •            Активно учене и стратегии за учене
  •            Комплексно разрешаване на проблеми
  •            Критично мислене и анализ
  •            Креативност, оригиналност и инициативност
  •            Лидерство и социално влияние
  •            Използване на технологии, мониторинг и контрол
  •            Технологичен дизайн и програмиране
  •            Гъвкавост, устойчивост на стрес, адаптивност
  •            Аргументиране, разрешаване на проблеми, генериране на идеи 

       Cover Photo by Shridhar Gupta on Unsplash